Over ons

Doel

Het Platform Vreewijk is in 2005 opgericht en heeft als doel het opzetten, continueren en verbeteren van activiteiten die de veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in Vreewijk bevorderen.
In het Platform  Vreewijk werken diverse verenigingen en individuele vrijwilligers uit Vreewijk met elkaar samen.
Onder veiligheid en leefbaarheid wordt verstaan: sociaal- maatschappelijke activiteiten, wijk-economische groei, de buitenruimte, ouderen, jongeren en culturele projecten.

Budget

Het platform heeft jaarlijks een budget tot haar beschikking, het zogenaamde leefbaarheidsbudget van ruim € 100.000. Het beslist over de toekenning van de subsidies en dus over de verdeling van het budget. Eventueel resterend budget kan niet worden meegenomen naar een volgend jaar.
Havensteder houdt de uitgaven in relatie tot het budget bij en geeft hierin inzicht bij elke bijeenkomst.
Aan het einde van het jaar bestaat de mogelijkheid dat een belangrijk project voor het nieuwe jaar al wordt behandeld en mogelijk van een bijdrage wordt voorzien.

Publiciteit

Om ervoor te zorgen dat het platform en de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidie bekendheid geniet is transparantie en naamsbekendheid belangrijk.
Het platform zal jaarlijks activiteiten ontplooien om mensen te wijzen op de mogelijkheden van het platform. Denk aan berichten in de de Vreewijker.

Vergaderdata Platform Vreewijk 2024 en begin 2025

Datum Tijd Plaats
17 juni 18:00 tot 20:00 Leeszaal Vreewijk
2 september 18:00 tot 20:00 Leeszaal Vreewijk
11 november 18:00 tot 20:00 Leeszaal Vreewijk
3 februari 2024 18:00 tot 20:00 Leeszaal Vreewijk