Commentaren

  • Adres en telefoonnummer niet correct en ook niet te wijzigen. “Options” niet toegankelijk
  • Link1 en 2 in header niet toegankelijk?
  • Tabelopmaak: geen blauwe en witte balken; er zijn alleen maar dunne, horizontale scheidingslijntjes nodig. Bij voorkeur kunnen aanpassen van tabelopmaak.
  • Er staat een footer in de tekst van het aanvraagformulier die niet te verplaatsen is!
  • In het algemeen graag meer vrijheid in opmaak; mogelijkheden zijn nu te beperkt.
  • Nummering van lijsten in te klein font. Bovendien wordt bij keuze van letters toch een (te klein) cijfer toegevoegd.
  • Standaard font te licht (-grijs) van kleur.
  • Foto’s lijken in te lage resolutie te worden weergegeven.